ÜYELİK/KULLANIM SÖZLEŞMESİ

www.www.buradayim.com.tr.tr web sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu web sitesi ve mobil uygulamada sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde web sitesi ve mobil uygulamaya erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılmaktadır.
1- TARAFLAR
İş bu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta…………………………………..adresinde faaliyet gösteren, 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan www.www.buradayim.com.tr.tr
“Üye” veya “Ziyaretçi” olarak www.www.buradayim.com.tr.tr web sitesi veya mobil uygulamayı kullanan kişiler arasında akdedilmiştir. Sözleşmede www.www.buradayim.com.tr.tr ve Kullanıcı ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2- SÖZLEŞMENİN AMACI
………………………………………. sahibi olduğu www.www.buradayim.com.tr.tr isimli internet sitesinde ve ya mobil uygulamada sunulacak olan “online danışmanlık” hizmetinin hangi şartlarda sunulacağını belirler.
www.www.buradayim.com.tr.tr kişisel gelişim, düşünce yapısı, psikolojik destek ihtiyacı hisseden kullanıcılarla online yaşam koçluğu ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunan bir uzman tarafından (psikolojik DANIŞMAN, psikolog) görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan psikolojik yardım ve destekleyici online danışmanlık hizmeti sağlamak üzere kurulmuştur. Kullanıcılarına hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler www.www.buradayim.com.tr.tr alan adı üzerinde yayın yapan internet sitesi üzerinden veya Buradwww.www.buradayim.com.tr.tr mobil uygulamaları üzerinden sağlanmaktadır.

3-SÖZLEŞME İLE SUNULACAK HİZMETLERİN KAPSAMI
www.buradayim.com.tr ’un web sitesi üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
www.buradayim.com.tr web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sunacağı ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere site ve uygulamada satışa sunulan hizmetin kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, hizmetin ayıpsız olarak sağlanmasıdır.
www.buradayim.com.tr web sitesi ve mobil uygulamalar ile sunacağı ürün ve hizmetlerin kapsam ve niteliğini belirleme hususunda ürün ve hizmetlere ilişkin yapılacak değişiklikleri web sitesi ve mobil uygulamada yayınlamak koşuluyla serbesttir.

4-GENEL KULLANIM KOŞULLARI
Www.buradayim.com.tr web sitesi ve mobil uygulamasının yasal sahibi ………………………… olup, site ve uygulama üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi……………………..'ye aittir.
İşbu kullanım koşullarını ……………………. tarafından gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak web sitesi ve mobil uygulamada yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
……………………….., bu web sitesi ve mobil uygulamada yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
www.buradayim.com.tr hizmetlerinden yararlanan ve www.buradayim.com.tr ’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi,…………………….. tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır
www.buradayim.com.tr , web sitesi ve mobil uygulama üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Veri Gizliliği Politikası" ve "Genel Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
www.buradayim.com.tr üye (-kayıt) olabilmek için; reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),kısıtlı veya vesayet altında olmaması, herhangi başka bir yasal sebeple iş bu SÖZLEŞME’nin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi üyeliği engelleyecek bir duruma sahip olmamak, Kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımamak gerekmektedir.
www.buradayim.com.tr ’a üye olunurken girilmesi gereken (ad-soyad-email adresi-telefon numarası vb.) kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi gerekmektedir. İş bu verilerin korunması ve gizliliği www.buradayim.com.tr sorumluluğundadır. Ancak üye olunurken yanlış ve ya eksik girilmiş bilgiler nedeniyle oluşabilecek aksaklıklardan www.buradayim.com.tr sorumlu değildir.
www.buradayim.com.tr web uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde web uygulamasının geçici olarak kullanım hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Aksi durumda öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Kullanıcılar hiçbir surette ücretini ödemiş oldukları hizmeti sonuna kadar kullanmaktan mahrum edilmez.
www.buradayim.com.tr kullanıcı/üye verilerini/bilgilerini mer’i mevzuat ve gizlilik politikası çerçevesinde saklayacaktır. Kullanıcı/Üyenin mer’i mevzuat çerçevesinde suç teşkil eden; söylemleri, kamu düzeni ve beden bütünlüğüne aykırılık teşkil edebilecek bilgileri, intihar eğilimini resmi kurumlara bildirimde bulunma hakkını saklı tutar.
5-KULLANICILARIN SORUMLULUKLARI
Üye, ziyaretçi ve kullanıcılar, www.buradayim.com.tr tarafından sunulan hizmetlerden faydalanma sürecinde Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Www.buradayim.com.tr tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, ziyaretçi ve kullanıcıların www.buradayim.com.tr tarafından sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Üye, ziyaretçi ve kullanıcılar, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
Sitede yer alan kullanım paketlerinin ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez Üye hesaplarının üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Aksi takdirde hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal www.buradayim.com.tr ’a bildirmeyi ve gelebilecek zararlardan www.buradayim.com.tr sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.
Üyelik işlemleri ile üye bilgilerinin güncellenmesi gibi üye hesabındaki tüm işlemler sadece bizzat üye tarafından yapılabilir. Hesabınız üzerinden gerçekleşen tüm aktiviteler, şifre ve kullanıcı adınızı paylaştığınız üçüncü şahıslarınki de dahil olmak üzere üyenin sorumluluğundadır.
Kullanıcılar web sitesi ve mobil uygulamada, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda www.buradayim.com.tr ’un garanti vermediğini ve bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı doğabilecek hiçbir zarardan www.buradayim.com.tr ’un sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

www.buradayim.com.tr ’da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.buradayim.com.tr 'ın ya da www.buradayim.com.tr 'un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Bahsi geçen materyallerin kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.
Üye, ziyaretçi ve kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla www.buradayim.com.tr üzerinde işlem yapabilirler. Üye, ziyaretçi ve kullanıcıların, www.buradayim.com.tr dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Üye, ziyaretçi ve kullanıcı başka kişi ve kişilerin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle doğacak zararlardan www.buradayim.com.tr. ’ un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
Üyelerin, üyelikten ayrılmaları veya üyeliğin www.buradayim.com.tr tarafından sonlandırılması durumunda www.buradayim.com.tr’ dan herhangi bir hak talep edemez.
www.buradayim.com.tr web sitesi veya mobil uygulamaya erişilmesi, ya da bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir

6-SÖZLEŞMENİN DEVRİ
www.buradayim.com.tr, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcılar bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7- MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.buradayim.com.tr işbu "SÖZLEŞME YÜKÜMLÜKLERİ"ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.buradayim.com.tr açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.buradayim.com.tr’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Bursa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. www.buradayim.com.tr’un, Üye, Ziyaretçi ve kullanıcıların bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL
"İşbu "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", www.buradayim.com.tr tarafından web sitesi ve mobil uygulama içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üye, Ziyaretçi ve Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini web sitesi ve mobil uygulamayı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. www.buradayim.com.tr, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek web sitesi ve mobil uygulama üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.